Eva Zuckerman

b: February 4, 1882, NY,NY

m: March 21, 1905 NY,NY Harry Zuckerman

  Maiden name: Davis

Eva Zuckerman

b: February 4, 1882, NY,NY

m: March 21, 1905 NY,NY Harry Zuckerman

  Maiden name: Davis


Harry Zuckerman

b: 1880, Russia

m: March 21, 1905 NY,NY

i: 1886

Paul Zuckerman

b: 1906, New York

Bernard Zuckerman

b: 1910, New York

  Middle name: G

Irvin Zuckerman

b: 1915, New York

No research notes for this person.

Events & Records

1882-02 Birth of Eva (Davis) Zuckerman
1900-06 Address of I. Davis family
1905-03 Marriage of Harry Zuckerman & Eva Zuckerman
1906 Birth of child, Paul
1910 Birth of child, Bernard
1910-04 Address of Zuckerman family
1915 Birth of child, Irvin
1916-12 Court Records
1920-01 Address of Zuckerman family
1930-01 Address of Zuckerman family

Places